SGH Wiki
Advertisement

SGH Wiki to ​kompletna baza danych o Uczelni tworzona przez studentów dla studentów. Jest to niezależna inicjatywa studencka podlegającą pod KIK. Redaktor Naczelny nominowany jest przez ustępującego Redaktora Naczelnego i zatwierdzany przez Przewodniczącego KIK-u na nieokreślony czas. Zespół redakcyjny i Zastępcę Redaktora Naczelnego powołuje i odwołuje Redaktor Naczelny. SGH Wiki ma dowolność w tworzeniu treści i swobodę działania. KIK wspiera działania SGH Wiki oraz je finansuje.

Hasłem platformy jest „SGH Wiki. Bo warto wiedzieć…”.

Celem SGH Wiki jest zebranie w jednym łatwo dostępnym miejscu sprawdzonych, wystandaryzowanych oraz przedstawionych w sposób obiektywny i encyklopedyczny informacji związanych z SGH. W szczególności są to dane dotyczące:

  • procedur uczelnianych,
  • struktury Uczelni,
  • oferowanych przedmiotów,
  • wykładowców,
  • władz Uczelni,
  • organizacji studenckich oraz Samorządu wraz z ich organami, projektami i inicjatywami.

SGH Wiki udostępnia także informacje związane z około uczelnianym życiem studenckim i szeroko pojętym lifestyle’em, jak również gromadzi opinie o wykładowcach, podręczniki i dostępne skrypty przedmiotowe.

SGH Wiki opiera się tylko na legalnych treściach z poszanowaniem praw autorskich.

Celem SGH Wiki nie jest prezentowanie aktualności ani zastępowanie stron pojedynczych organizacji czy projektów ani promocja takowych.

Nie jest ona własnością Zespołu Redakcyjnego, który jedynie moderuje portal - kontroluje jakość i zapewnia utrzymanie wysokiego poziomu oraz regularną aktualizację prezentowanych artykułów. SGH Wiki należy do całej społeczności i to przez nią jest tworzona.

Zespół SGH Wiki tworzy grupa kilkunastu studentów z różnych etapów studiów, którzy swoim doświadczeniem w kwestiach związanych z Uczelnią oraz energią do działania wspierają rozwój portalu. Dołączyć do zespołu redakcyjnego można przez cały rok, jednak szczególnie istotna rekrutacja odbędzie się w listopadzie.

Pierwszym Redaktorem Naczelnym i twórcą SGH Wiki był Maciej Borucki. Następnie po przerwie reaktywacją SGH Wiki zajął się Kacper Maria Jakubiec. W okresie od grudnia 2018 roku do września 2019 roku pełniącym obowiązki Redaktora Naczelnego był Michał Rosiński. W grudniu 2019 roku stanowisko Redaktora Naczelnego objęła Kalina Kazimierczak-Nafady.

Advertisement